سامانه پرداخت مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مشخصات پرداخت
مشخصات پرداخت کننده:
محل پرداخت:
مبلغ (ریال):
guide iconراهنما:

لطفا تمام قسمت‌های مربوطه را وارد کرده، سپس مبلغ مورد نظر خود را به ریال وارد کنید و در نهایت برروی دکمه پرداخت کلیک کنید.
«تلفن تماس» می‌تواند شماره تلفن همراه و یا تلفن ثابت باشد.
درصورتی که شماره تلفن ثابت را وارد می‌نمایید حتما پیش شماره شهر را نیز در ابتدای شماره قرار دهید. مثال: ۰۲۱۴۴۰۰۸۶۲۴
«شناسه ملی شرکت» و «کد ملی» حتما باید یک شماره ۱۰ رقمی بدون فاصله و علامت باشد

سامانه پرداخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر